slide1 slide1 slide1 slide1
 
ÇATI SiSTEMLERi
 
Kiremit Çatı

Kiremit çatı uygulamasında öncelikle kullanacağımız kiremit modelini belirlememiz gerekir. Bu modeller; akdeniz, marsilya, valensiya, venedik, floransa, isoflat, alaturka, ciremitto, model kiremitler kullanılabilir. Hazırlamış olduğumuz ahşap veya çelik konstrüksiyon üzerine, kaplama yada çıtalama yapılır. Çatı kaplamada tahta/Osb levha kullanılır. Çıtalamada ise 3x3 cm ebadında veya 5x5 cm ebadında çıtalar direk konstrüksiyon üzerine döşenebileceği gibi kaplama üzerine çıtalama sistemide yapılabilmektedir.

Hazırlanacak olan çatının; bulunduğu bölge, çatı eğimi, iklim koşulları gibi genel ve özel şartlara göre alt yapısı oluşturulmasının ardından zemin üzerine su yalıtımı için gerekli su izolasyon malzemesi tercihinde bulunulup kullanılır. Çatıya yapılan su izolasyon malzemesinin üzerine tercih edilen kiremit modelinin montajı gerçekleştirilir. Baca kenarlarına lamerina saç levha, çinko veya onduband uygulamasından herhangi biri yapıldıktan ve bacalara gerekli tadilatların yapılması sonrası, gerekli görülen çatı sistem aksesuarları kullanılarak çatı yapımı tamamlanır.

Avantajları

 • UV'ye dirençlidir
 • Doğal ve estetik yapılıdır
 • Aşırı hava koşullarına mükemmel dayanımlıdır
 • Uzun ömürlü ve sağlamdır
 • Isı yalıtımında avantajlar sağlar

Klasik Kiremitler

Marsilya

 

Valensiya

 

Granada

 

Alaturka

 

Shingle Çatı

Shingle çatı (şingıl çatı) uygulamasında öncelikle kullanacağımız shingle modelimizi belirlememiz gerekir. Bu modeller; kırmızı, yeşil ve kahverengi renk tonlarındaki geleneksel, standart, damla ve petek model şıngıllar kullanılabilir. Hazırlamış olduğumuz çatı konstrüksiyonu üzerine shingle sisteme uyumlu hale getirmek için Osb levha ile kaplanır. Osb levha üzerine su izolasyonu sağlamak için membran şalomu ile eritilerek kaplama yapılmaya hazır hale getirilir. Hazırlanan zemin üzerine shingle çatı örtüsünün montajı gerçekleştirilir.

Eğimin %30’un altında olduğu durumlarda çivi yerine yapıştırma sistemi uygulanır. Eğimin %30 veya daha üzeri olduğu durumlarda galvanizli, geniş başlı özel çivilerle montajı gerçekleştirilir. Baca kenarlarına shingle bandı kaplanarak, bacalardaki tamiratların yapılmasından sonra havalandırma aparatları ve çatı sistem aksesuarları uygulanarak, şingıl çatı sistemi tamamlanır.

Avantajları

 • Her tip çatıya kolayca uyum sağlayan yapısı
 • Parçalı dokusuve çekici renkleri ile estetik yapısı
 • Ağır hava koşullarına dayanım ve uzun ömürlü oluşu
 • Üzerinde rahatça yürünebilmesi
 • Yapıya yük getirmeyen hafifliği

 

Onduline Çatı

Ondüline çatı uygulamasında çatı modeline göre, ondüline hr levha uygulanır.’’high resistance = yüksek dayanım’’ tipi ondüline levhaları, bitüm emdirilmiş organik elyafla özel bir reçineden oluşmaktadır. Kaplama tahtalı, ahşap aşıklı, betonerme veya çelik profilli her çatı tipine kolayca uygulanabilmektedir. Paslanmayan, küflenmeyen, UV dayanımı yüksek, çatlamayan esnek yapısı ve renklerini en zor şartlarda bile koruyabilen çevre dostu bir çatı kaplama sistemidir.

Avantajları

 • Hafiftir, deprem güvenliği açısından binaya yük getirmez
  Geri dönüşümlü, çevre dostudur
 • Su geçirmez, nem barındırmaz
 • Yenileme gerektiren çatılarda pratik ve ekonomiktir
 • Kesilebilir, fire vermez, pratik uygulanır
 • Dekoratif, çatlamayan esnek yapılıdır
 • Her tip çatıya kolayca uyum sağlar

 

Onduvilla Çatı

Çatı üzerinde geleneksel kiremitlere ve şingıllara benzeyen onduvilla çatı sistemi, küçük parçalı doku görünümü veren hafif ve modern görünümlü bir kaplama malzemesidir. Onduvilla çatı kaplama malzemesi “high resistance = yüksek dayanım” teknolojisiyle bitüm emdirilmiş organik elyaf ve reçineden üretilir.

 

Mükemmel bir su geçirimsizliğe sahip, esnek olması nedeniyle çatlamayan, küflenmeyen, kesinlikle paslanmayan, UV ışınlarına dayanıklı, havadaki kimyasal ve biyolojik maddelerden etkilenmeyen ve bakım gerektirmeyen çevre dostu bir üründür.

Avantajları

 • Esnek ve su geçirimsiz
 • Doğal görünümlü
 • Hafif, yapıya yük getirmeyen yapısı
 • Tasarruflu alt yapı maliyeti
 • Üzerinde kolay yürünebilir

 

   
Kiremit Çatı Kaplama
 

Kiremit çatılarda alt yapının eksizsiz ve iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan çatı iskeleti/konstrüksiyonu (taşıyıcı), ahşap veya çelik olabilir. Kaplamada, tahta / Osb levha kullanılır. Çatının taşıyıcı sistem elemanlarının kalınlıkları, aralıkları ve malzeme cinsine göre Osb kalınlığı seçilir. Osb'nin genleşme miktarı göz önünde bulundurularak aralarında en fazla 2-3 mm geçmeyecek şekilde boşluk bırakılması gerekir. Montajı tamamlanan kaplama tahtamızın üzerine çatının bulunduğu bölge, iklim koşulları, çatı eğimi gibi genel ve özel şartlara göre alt yapısı oluşturulur. İzolasyon için gerekli su yalıtım örtüsü membran, rüberoit ziftli kağıt yada nefes alan özel örtüler tercih edilir. Çatı kaplama malzememiz shingle ise membran, eğer kiremit kullanılacaksa, membran veya rüberoit ziftli kağıt yerine nefes alıp veren, havalandırmaya ve yoğuşmaya çok önemli katkısı bulunan, buhar geçirgen özelliği bulunan yalıtım örtüleri tercih etmeliyiz.

Kiremit çatı kaplamada, kiremitlerimizin her hava koşulunda sağlıklı, öne doğru kaymadan ve sıralar arasında dalgalanma yapmadan durabilmesi için çıtalama çok önemlidir. Çıtalamada 3x3 cm ebadında veya 5x5 cm ebadında çıtalar direk konstrüksiyon üzerine uygulanabileceği gibi kaplama üzerine de çıtalama yapılabilmektedir. Çıtalama uygulaması, her türlü hava koşulunda kiremitlerin saçak çizgisine dik, birbirine paralel olmasını ve öne doğru kaymasını önler. Çıtalama montajı sonrası, çatı seviyesi üzerine yükselttiğimiz bacaların diplikleri, lamerina sac, çinko veya onduband sistemler ile desteklenerek su geçirimsiz hale getirilerek, kiremit montajına başlanır. İlk kiremit sırasının eğikliğini önlemek için alın tahtası veya çıta ile yukarı kaldırılmalıdır. Alafranga kiremitler metrekarede 17 adet kullanıldığı için alaturkadan daha az yer kaplar. Döşenmesi biten kiremitlerin, çatı omurgaları montajlanarak bahra deliği dediğimiz, çatı çıkış kapağının yapımı gerçekleştirilir ve çatı kaplaması tamamlanmış olur.

Shingle Çatı Kaplama

Shingle çatı kaplamasında, kiremit çatılarda olduğu gibi altyapının eksiksiz ve iyi bir şekilde hazırlanması gereklidir. Shingle altında, yüzeyde sürekli düzgünlüğü sağlayan, neme karşı dayanıklı Osb levha (sıkıştırılmış ağaç yongası) kullanılır. Bu levhaların su ve nemden etkilenmiyor olmasına, kalınlığına, levha kalitesine özellikle dikkat edilmelidir. Diğer önemli olan nokta ise, çatı iskeletini oluşturan ahşap merteklerin kendi arasındaki mesafenin, üzerine kaplanacak ahşap osb levhaların ebatları dikkate alınarak ayarlanmasıdır. Osb levhaların döşenmesinden sonra, çatının eğimine ve saçak mahya mesafesine bağlı olarak seçilecek shingle altına su yalıtım membranı kullanılır.

Shingle çatı kaplama malzemesinin su izolasyon özelliği olması nedeni ile yüksek eğimlerde ayrıca su yalıtım membranı uygulamasına gerek görülmez. Shingle, membran örtüsüne direk yapıştırıldığı gibi alta membran uygulamadan osb levha üzerine geniş başlı, galvanizli paslanmaz özel shingle çivileriyle yapıştırma/çakma metoduyla uygulanır. Çiviler her plakaya, tüm yarıkların 2,5 cm üzerine ve her iki kenardan 2,5 cm içeri birer tane denk gelecek şekilde çakılır. Çatı çıkış kapağının ve omurgaların montajı sonrası baca dipleri shingle bandı ile su geçirimsiz hale getirilir.Shingle çatı kaplaması tamamlanmış olur.

 

Çatı Tamiratı

Çatılar yapımızı suya karşı koruyan aynı zamanda estetik görünümleriyle yapımıza değer katan sistemlerdir. Çatı tamiratı, çatı ömrünün uzatılması ve deformasyona uğramış çatı elemanlarının değiştirilerek, görevini yerine getiremeyen sistemin tekrardan sağlıklı yapısına kavuşması için yapılmaktadır. Onarıma tüm çatı elemanlarının dikkatlice gözden geçirilmesi ve varolan hasarın tespitinde bulunulup bir rapor haline getirilmesiyle başlanır. Bu çalışma sonrasında, baca diplikleri, baca sıvaları, çatının yaslandığı alanlar, çatı iskeleti, su yalıtım örtüsü, su dereleri ve çatı kaplama malzemesi gibi çatıda uygulama yapılacak olan önemli noktaların detaylarına geçilir. Bu uygulamalar;

Baca diplikleri

Baca diplikleri çinko, lamarina saç veya onduband dediğimiz sistemler ile suya karşı korunmaktadır. Bu ürünlerde oluşabilecek yırtılma, kopma veya delinme gibi hasarlarda yenilenmesi gerekmektedir. Eski çinko veya lamerina saç sökülerek yenisinin imalatı yapılıp montajlanır. Onduband dediğimiz sistemde ise yapışma mukavemeti kalmamış, yıtılmış veya kendini salmış durumdaki eski band sökülerek yenisi ile değiştirilir.

 

Çatı iskeleti

Eski çatı iskeletinde çürüme, kırılma veya aşırı esneme sonrası şekil bozuklukları meydana gelebilmektedir. Kırık, çürük iskelet elemanlarının  yenisi ile değiştirilip, yeni yapılacak olan çatı kaplamasının ağırlığı göz önünde bulundurularak özellikle çatının yükünü çekemeyecek parçaların yenilenmesi veya kuvvetlendirilmesi yapılır.


 

Su yalıtım örtüsü

Eski su yalıtım örtülerinde genellikle yırtılma, delinme veya yoğun yaz/kış hava şartlarına maruz kaldıkları için deformasyon meydana gelebilmektedir. Bu durumda nefes alan, yanıcı olmayan, suyu bünyesine almazken çatı içerisinde oluşabilecek yoğuşmayı dışarıya atma özelliği bulunan yalıtım örtüleri ile yenilenmesi yapılır.

 

Su dereleri

Dereler genellikle membran, sac veya sürme izolasyon ürünleri ile kaplıdır. Membranın uygulandığı zeminden kalkma, kopma veya yırtılma gibi deformasyonu var ise sökülüp yenisi ile değiştirilmelidir. Özellikle membran tarzı kaplamalar, üzerinde suyun göllenmesini pek sevmez, yekpare eksiz bir ürün olmadığı için suyun göllenmesi durumunda ek yerlerinin zamanla açılması mümkündür. Ayrıca yazın sıcaktan enleşen ve hava karardığında büzüşen bir yapısı olması dolayısıyla hızlı deformasyon yaşamaktadır. Eğer sürme bir izolasyon ürünü var ise yine nefes alan, yanıcı olmayan, üzerinde suyun göllenmesine izin veren ve güneş ışınlarından etkilenmeyen, yüksek performanslı ürünlerle kaplanarak yenilenir.

Çatı Kaplama Malzemesi

Kiremit, shingle veya onduvilla v.b çatı kaplama malzemelerinden kullanılamayacak, hasarlı olanlar değiştirilerek yenilenmesi yapılır. Özellikle kiremit çatılarda kiremitin markası veya yeni kiremitlerdeki ebat farkı göz önünde bulundurularak, yenilenecek kiremitler çeşitli bölgelerde değil tek bir bölgede dizilerek montajı tamamlanır. Shingle çatılarda ise eski örtünün renk tonu ve modeline uygun olan shingle seçilerek yenisi ile değişimi yapılır.

 

Çıtalama Sistemi

Kiremit çatılarda kiremitin direk osb/tahta üzeri veya serilen su yalıtım örtüsünün üstüne kaplanması, kiremitin havalanmamasına neden olduğu gibi buna bağlı kiremitte zamanla deformasyon oluşarak erimesine sebep olur. Çatıdaki hava sürkülasyonu hem çatımızın hemde çatı elemanlarının daha sağlıklı görev sürdürmesini sağlayacağı için çok önemlidir. Çıtalamada 3x3 cm veya 5x5 cm ebatında çıtalar osb/tahta çatı kaplaması üzerine uygulanabileceği gibi direk çatı konstrüksiyonu üzerinede uygulanabilir. Çıtalama sistemi, çatı kaplamasının sağlıklı hava sürkülasyonu sağlaması yanında kiremitlerin saçak çizgisine dik ve paralel olmasını ve zamanla kayarak dalgalanmasınında önüne geçerek, çatı ve çatı elemanlarının uzun ömürlü olmasına önemli katkıda bulunur.

 

 1.  
  Ahşap Çatılar ve Ahşap Çatı Elemanları

  Ahşap malzemelerden imal edilen bu çatıların elemanları birbirlerine geçme, çivi ve blonlarla bağlanırlar. “Oturtma” ve “Asma” Ahşap çatı olmak üzere iki şekilde imal edilmektedirler.
  Bırakma Kirişleri: Asma çatılarda makasların açılmaya karşı zorlanmalarını önleyen elemanlardır. Betonarme döşeme üzerine oturan bırakma kirişleri, oturtma çatılarda da duvar, kiriş ya da mesnetler üzerine oturur ve ayni ismi alırlar. Kesitleri çoğunlukla 8×14, 8×16, 10×16 ve 14×20 cm. alınır; tek ya da çift parça yapılırlar.
  Yastık Kirişleri: Çatı makaslarından bırakma kirişlerine gelen yükler yastık kirişlerine, oradan da kiriş veya döşemeye aktarılır. Duvar, kiriş veya döşemeye geniş yüzeyleriyle oturan yastık kirişleri 5×10, 8×16 ve 10×20 cm. kesitlerinde olurlar ve blonlar ya da bağlantı demirleriyle bağlanırlar.
  Dikmeler: Aşıklardan aldıkları yükleri duvar, kiriş veya döşemeye aktaran düşey ve genelde kare kesitli (8×8, 10×10, 12×12 cm.) elemanlardır.
  Aşıklar: Merteklerin yükünü taşıyan yatay elemanlar (kirişler) olup; saçak üzerine oturan “Damlalık Aşığı”, saçakla mahya arasına oturan “Orta Aşık” ve mahyada “Mahya Aşığı” isimlerini alırlar. Aşıklar yüklerini yerine göre dikmelere, askılara, duvar ya da kirişlere veya döşemelere verirler. 10×14, 12×16, 14×18 cm. kesitlerinde olur ve 2.00 – 2.50 m. aralıklarla yerleştirilirler.
  Göğüslemeler: Dikmelerden aşıklara doğru 45 açıyla çakılan desteklerdir. Çatıdaki boyuna yönde hareketleri önler ve dikmeler arasındaki açıklığı azaltırlar. Genelde 8×8, 8×10, 5×10 ve 6×12 cm. kesitlerinde imal edilirler.
  Payandalar: Asma çatılarda dikmelerden gelen yükleri alıp bırakma kirişlerindeki düğüm noktalarına ileten eğimli çubuklardır ve kesitleri 8×14 ile 10×18 cm. arasında değişir.
  Yanlamalar: Asma çatılarda aşıklardan dikmelere gelen yükleri alıp duvarlara ileten ve payandalara benzeyen (ayni kesitlerde) çubuklardır.
  Kuşaklar: Ayni çatı makası üzerindeki dikmeler, aşıklar, yanlama ve mertekleri her iki yüzeyden birbirlerine bağlayan elemanlardır. Bağlandıkları parçalara “kertme” ile geçer birleşim noktalarını kuvvetlendirirler 5×10, 5×20 cm. en kesitinde olurlar. Rüzgar Kirişleri: Çatı makaslarının, rüzgar ve diğer yatay yükler altında devrilme ve deformasyon- larını önlemek üzere çatının her iki başındaki ilk iki ve son iki makas arasına çaprazlama olarak çakılan kirişlerdir. Küçük çatılarda mertek altlarına çakılan “Bağlantı Kirişleri” de ayni görevi görürler. 5×10 veya 10×10 cm. kesitinde yapılırlar.
  Mertekler: Aşıklar üzerine oturan ve örtü altı kaplamasına gelen yükleri alan eğik elemanlardır. Kesitleri,1ş 5×8, 5×10, 6×10 ve 6×12 cm. olup 40 – 60 cm. aralıklarla yerleştirilirler.
  Yardımcı Parçalar: Çatı elemanlarının birbirleriyle bağlantılarını sağlamak için kullanılan bağ ve askı demirleri, blonlar, çatı eğimini azaltmak için kullanılan “çelik” adi verilen parçalardır. Saçak kısmında merteklerin önüne çakılan çelikler, burada eğimi azaltarak eriyen kar ve buzların aşağıya kayarak oluklara zarar vermesini önlerler.
  Örtü Altı Kaplaması: Üzerine çatı örtüsünün döşendiği yüzey olup iki şekilde yapılırlar.
  Merteklerin üzerlerine örtü malzemesinin boyutlarına göre uygun aralıklarla 2.5 ,2×5 veya 3 ,2x 5 cm. kesitli yatay çıtalar çakılır. Üzerlerine de kiremit gibi örtü elemanları konulmak ve bağlantılar tel ile yapılmak suretiyle gerçekleştiler. Kiremitler, altlarındaki tırnaklar ve üzerlerindeki tel bağlama deliklerinin aralıklarına uygun olarak döşenmelidir.
  Merteklerin üzerlerine 2.0 – 2.5 cm. kalınlığında ve 10 – 20 cm. eninde tahtalar çakılarak tüm çatı yüzeyi kapatılır. Daha sonra yüzey rüberoit gibi bir su yalıtım gereciyle kaplanır ve onun üzeri de çatı örtüsüyle kaplanır. Örtünün örtü altı kaplamasına bağlantısı tel,çivi,vida veya cıvatayla yapılır.
  Çatı Örtüsü: Yağmur ve kar sularını sürekli olarak dere ve oluklara aktararak çatıyı kuruda tutan, rüzgar, sıcak ve soğuk gibi dış etkilerden çatıyı koruyan gereçlerdir. Bu gereçler çoğunlukla, kiremit, eternit, bakır veya galvanizli sac, metal kiremit, titanyum çinko ve arduvaz gibi su geçirmeyen malzemelerden oluşurlar.
 2. ÇATI KAPLAMA

  Shingle (şıngıl)

  Shingle çatı ( şıngıl çatı ) sistem uygulamasında; hazırlanan çatı konstrüksiyonu üzerine alt yapı hazırlığı olarak OSB levha ile kaplanır. OSB levha üzerine su yalıtımı sağlamak amacıyla membran, şalomu ile eritilerek  kaplama yapılır. Hazırlanan membran üzerine şıngıl çatı örtüsü uygulanır. Uygulama esnasında çatının eğimine göre galvenizli şingıl çivisi kullanılır. Eğimin %30'un altında olması durumunda çivi yerine yapıştırma sistemi tercih edilmelidir. Havalandırma aparatı ve detay çözümleri uygulandıktan sonra şingıl çatı sistemi tamamlanır.

   
 3. GOLDTİLE KİREMİT
   
 4. . Goldtile 0.40 mm galvanizli sacın alaturka kiremit formunda 118 cm 41.5 cm ebatlarında preslenmiş şeklidir.
  . Goldtile doğal renkli taş granür kaplıdır.
  . Goldtile 150gr/m2 galvaniz ve epoksi astar ile kaplanmıştır.
  . Goldtile saf akrilik reçine ile kaplıdır.
  . Goldtile fırınlanmıştır.
  . Goldtile çekiç ile darbede 180 derece katlamalarda deformasyon olmaz.
  . Goltdile çatıya döşendiğinde mm olarak birbirine geçme yöntemi ile oturur.
  . Goldtile çatınızda bakım gerektirmeden kullanılan bir üründür.

  KLASİK BAKIR, ÇATI  KAPLAMA SİSTEMLERİ:

  Bakır çatı sistem  uygulaması yapılırken, isteğe göre olarak yerli ve ithal bakır rulo veya levhalar kullanılmaktadır. Yerli bakır levhalar 1m x 2m ebadında olup, bu levhalar gerekli ölçülerde kesildikten sonra cakalarda bükülerek şekilendirilmektedir.
  Bakır çatı kaplaması yapılırken, kenetleme veya çıtalama sistemi yapılabilir. Kenetli bakır çatı kaplama sisteminde; bakır levhalar klipslerle çatı döşemesinin üzerine sabitlenmekte ve diğer hazırlanmış olan levhaya montaj yapılmaktadır.
  Çıtalı bakır çatı kaplama sisteminde hazırlanmış olan levhalar 3x3, 4x4, 5x5 ebatlarındaki çıtalara sabitlenerek montajı yapılır. Son aşama olarak, çıtaların üzeri hazırlanmış olan keplerin montajı ile bitirilir.
  Doğru uygulama yapılan bir bakır çatı kaplama sisteminin 80-100 sene ömrü olmaktadır. Bakır çatı kaplamasında en çok tercih edilen bakır kalınlıkları; 0.40mm, 0.50mm, 0.60mm kalınlığındaki bakır levhalar kullanılır.

  KURŞUN ÇATI KAPLAMA

  Kurşun çatı kaplama uygulaması yapılırken; Kurşun levhalar 1m x 2m ebadında olup, bu levhalar gerekli ölçülerde kesildikten sonra tahta tokmak yardımı ile kenet yapılır. Kurşun aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Yumuşak malzeme olan kuşun levhalar çatı modeline göre işlenerek uygulanmaktadır. Cami kubbesi, medrese, külliye gibi tarihi binaların çatı örtüsünün restorasyonunda kullanılan kurşun levhalar, nükleer rektörlerde, X ışınların kullanıldığı mekanlarda ve kimya endüstrisinda ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

   
 5. Braas Çatı Sistemleri
   
 6. Braas Çatı Sistemleri suya ve dona karşı 30 yıl garantisi ile yapılarınızın değerini arttırıyor. Çatılarınızda alışa gelmişin dışında, sıra dışı bir çatı örtüsü kaplamak isteyenler için özel çözümler sunuyor. Nefes alan, modern, yeni nesil teknoloji ile üretilmiş kiremitten, su yalıtım örtülerine, yağmur indirme istemlerinden ısı yalıtımına, kuru mahya sisteminden çatıda insan güvenliği detaylarına kadar yüzlerde özel çözümler sunuyor.
  Braas çatı sistemleri farklı doku, yüzey ve enk alternatifi ile size bir çok seçenek sunmaktadır.
   
 7. Braas Çatı Sistemlerinde; Akdeniz, Villa, Diva, Tegal Modern modeli bulunmaktadır.
  Tamamlayıcı ürünler ; Mahya, mahya sonlama, mahya üçyol, mahya dörtyol, yan saçak, havalandırma, geçiş, kartutucu, yarım kiremit, şet ve yansaçak şet kiremitlri bulunmaktadır.
  Su yalıtımı ; Divoroll Pro, Divoroll Univers S, Span-flex, Divoroll Top RU dur.
  Özel detay çözümleri; Mahya airband, aşık taşıma profili, mahya kiremiti tespit elemnı, yakaflex, baskı çıtası, silikon mastik, kanatlı oluk, saçak havalandırma elemanı, PVC anten çıkış elemanı, PVC havalandırma elemanı, firafix mahya kapatma elemanı, şeffaf kiremit, kiremit tespit elenaı, kesik kiremit tespit elemanı, çatı horozu bulunmaktadır.
  Isı yalıtımı; Thermomanto Sistem, Isımanto Sistem, Thermomanto Roof 300
 8. KENET SİSTEMİ
   
 9. Metal Kenet sistem, klasik yapı elemanlarından olan kurşun, bakır, çinko gibi çatı kaplama malzemelerinin, teknolojik üretimlerle çatılarda tekrar canlanmasıdır. Metal kenet günümüz modern mimari uygulamalarında, yapılan çatı kaplamalarında kusursuz güzellikler yaratmaktadır.Modern mimaride metal cephe kaplamalarının tamamlayıcısı olarak da düşünülebilen Metal Kenet geleneksel cephe malzemelerine de kusursuz uyum gösterme özelliğiyle konut, endüstriyel ve sosyal yapılarda yaşanan birçok sorunun çözümüdür.

 10.  Metal Kenet çatı kaplama sisteminin; teknik özellikleri, montaj kolaylığı, işçilik ve zamandan sağladığı tasarruf oranları ve geniş uygulama ve renk seçenekleri ile konut ve endüstriyel yapılarda ekonomik ve estetik çözümler sunar.

 11. ONDUVILLA ÇATI

  Onduvilla , çatı üzerinde geleneksel kiremitlere ve şingıllara benzer, küçük parçalı bir doku görünümü veren hafif bir kaplama malzemesidir. TS EN 534 standardındaki Onduline HR levhalarında da kullanılmakta olan "High resistance = Yüksek dayanım" teknolojisiyle bitüm emdirilmiş organik elyaf ve reçineden üretilir. Bu nedenle Onduvilla, mükemmel bir su geçirimsizliğine sahip, esnek olması nedeniyle çatlamayan, kesinlikle paslanmayan, küflenmeyen,UV ışınlarına dayanıklı, hvadaki kimyasal ve biyolojik maddelerden etkilenmeyen ve bakım gerektirmeyen çevre dostu bir üründür.

  KİREMİT ÇATI

  Kiremit çatı sistem uygulamasında  kullanılacak kiremit modeli belirlenmelidir. Bu modeller; Marsilya, Akdeniz, Venedik, Valensiya, Floransa, Alaturka (Osmanlı Kiremit), İsoflat, Ciremitto, Degradeli kiremitler çatı sistemi için kullanılabilir. Hazırlanan çatı konstrüksiyonu (ahşap veya çelik) üzerine, kaplama veya çıtalama yapılır. Kaplama da, tahta /OSB levha kullanılır. Çıtalamada ise 3x3 cm ebadında veya 5x5 cm ebadında çıtalar direk konstrüksiyon üzerine uygulanabileceği gibi kaplama üzerinede çıtalama yapılabilmektedir. Hazırlanacak olan çatının; bulunduğu bölge, iklim koşulları, çatı eğimi gibi genel ve özel şartlara göre alt yapısı oluşturulur. Hazırlanan zemin üzerine su yalıtımı için gerekli su yalıtım malzemesi tercih edilir ve kulanılır. Su yalıtım malzemesinin kullanılmasından sonra tercih edilen kiremit modeli çatıya uygulanır. Çatı da gerekli görülen noktalarda çatı sistem aksesuarları kullanılır.

 

 
 
Emlak ve GYD Hizmetleri

EMLAK VE GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIĞI 

Yapı Uygulama

GİYDİRME CEPHE, ALÇIPAN ve BOYA İŞLERİ vb. 

3D Max & AutoCAD Mimari Çizim

İÇ MİMARİ, TASARIM, UYGULAMA 

image

image

image
 
dekorasyon, tadilat, tasarim, 3dmax, Autocad, boya, emlak, proje, tesisat, mantolama, duvar kagidi, aydinlatma, mobilya, yapi, iç mimar, doseme parke

İletişim Bilgileri

Firma:  A+ EMLAK YAPI DEKORASYON
Adres:  İdealtepe Mah. Avcılar Sokak No:40
Tel:   +90 216 325 23 65
Cep: +90 507 80 911 08
Fax:  +90 216 325 23 65
Email:
info@yapidekorasyonmerkezi.com